<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=77794&amp;fmt=gif">

Lean vergaderen? Elimineer de 7 verspillingen 

lean

Herken de 7 verspillingen in deze in deze infographic en zorg dat je volgende meeting sneller en efficiënter verloopt

Ervaar je vergaderingen in jouw organisatie als lang(dradig) en

inefficiënt? Dat kan anders! Jij kunt overbodige en tijdrovende handelingen elimineren door de bekende lean principes uit de industriële sector toe te passen op het vergaderproces.